Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przypomnij hasło Rejestracja
    25-05-2018 |
radomski portal informacyjny  
 
Radom
Region
Na sygnale
Inwestycje
Konkursy
Zaadoptuj psa
  STRONA GŁÓWNA » 24 News » Radom
strony internetowe Radom

Rekrutacja do przedszkoli publicznych

2012-03-18 10:45:22

W dniach od 26 marca do 23 kwietnia odbędzie się rekrutacja do przedszkoli publicznych, biorą w niej udział dzieci urodzone w latach: 2008 i 2009.

 Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Formularze zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Adres strony dla rodziców: https://radom.przedszkola.vnabor.pl . Strona będzie aktywna: od 23 marca - zapoznanie z ofertami przedszkoli publicznych; od 26 marca - nabór elektroniczny do przedszkoli).

Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w internecie od 26 marca godz. 8.00 do 12 kwietnia do godziny 12.00. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 5 wybranych przez siebie przedszkoli. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem tzw. „pierwszego wyboru”.

Ewidencja podań o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy-, cztero- i pięciolatków, wskazane przez dyrektora w ofercie przedszkola.

Przedszkola mogą tworzyć oddziały mieszane np. cztero- i pięciolatków. Liczba wolnych miejsc do rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależniona od możliwości organizacyjnych placówek.

Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc w placówce, mogą uczęszczać dzieci 2,5-letnie (rocznik 2010). Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po 1 września 2012 r.

Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne Miasta Radomia określa Uchwała Nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnian20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

Terminarz rekrutacji:

• 19 marca godz. 8.00 - 23 marca 2012 r. do godz. 13.00 - składanie w przedszkolach deklaracji pozostania dziecka w przedszkolu (wynika z konieczności weryfikacji danych - złożenie oświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych i fakcie rozliczania podatku dochodowego w Radomiu oraz dokonania zmian w „Danych osobowych dziecka”).

23 marca 2012 r. godz. 8.00 - publikacja oferty przedszkoli publicznych na rok szkolny 2012/2013 na stronie internetowej: https://radom.przedszkola.vnabor.pl

26 marca godz. 8.00 - 12 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru.

16 kwietnia 2012 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli. Wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestniczących w rekrutacji.

16 kwietnia godz. 10.00 - 20 kwietnia 2012 r. do godz. 13.00 - podpisywanie umów z przedszkolem, w którym dziecko znalazło miejsce w trakcie rekrutacji. Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

23 kwietnia 2012 r. godz. 10.00 - ogłoszenie wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc, rekrutacja uzupełniająca. Listy dzieci przyjętych wywieszane są
w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej jako „Placówka pierwszego wyboru”.

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

„Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

- wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować, podpisać i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;
- otrzymać w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;
- wydrukować z Portalu dla Rodziców, wypełnić i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;

Wypełniając „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „Przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać cztery inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „Przedszkola pierwszego wyboru”. Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych znajduje się w Informatorze.

16 kwietnia 2012 r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

(listy dzieci zakwalifikowanych do publicznych przedszkoli)

Od 16 do 20 kwietnia 2012 r. do godz. 13.00 należy potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola, w tym oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola i podpisać umowę o świadczenie usług. Niepodpisanie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola niż „przedszkole pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” (wersję papierową) z „Przedszkola pierwszego wyboru” i złożyć go w dniach: 16 - 20 kwietnia do godz. 13.00 w przedszkolu wskazanym przez system.

23 kwietnia 2012 r. godz. 10.00 – publikacja wyników naboru

(listy dzieci przyjętych do publicznych przedszkoli)

Od 23 kwietnia 2012 r. nabór prowadzony będzie nadal w przypadku placówek, które posiadają wolne miejsca (obowiązują takie same kryteria jak podczas naboru elektronicznego). Na stronie internetowej https://radom.przedszkola.vnabor.pl publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach, w tym oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.


2. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Pierwszeństwo mają wychowankowie korzystający z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji jest złożenie w placówce, do której dziecko uczęszcza, w dniach: 19 - 23 marca 2012 r. do godz. 13, wypełnionego „Formularza potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola” oraz złożenie oświadczenia dotyczącego zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych i faktu rozliczania podatku dochodowego w Radomiu.

Deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola można otrzymać w przedszkolu. Ponadto rodzice muszą pamiętać o podpisaniu w przedszkolu Umowy o świadczenie usług na kolejny rok szkolny.


3. Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53:

- w-niosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola prowadzącego tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału);
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
- decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego – tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat i od września powinny rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Decyzję o odroczeniu wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane.

4. Rekrutacja dzieci zmieniających przedszkole 

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic/opiekun prawny składa więc podpisaną Kartę zgłoszenia do wybranego przedszkola, wskazanego jako „Placówka pierwszego wyboru”. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

inne artykuły z działu:
jwk
jeszcze więcej kultury
RADOM I OKOLICE W MIGAWCE
Pogoda
PSY DO ADOPCJI
Elita czeka na dom
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73. 
Pies Mikado czeka na dom
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73.  
Kto pokocha Robina?
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73.  
Cwaniak - kundelek czeka na dom
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73.  


Copyright © 2012 serwis : Rekord24.pl Projekt i wykonanie: Interactive Fit.pl