Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przypomnij hasło Rejestracja
    22-03-2019 |
radomski portal informacyjny  
 
Fitness
Zdrowie
Uroda
Rekreacja
Moda
Domowy zakątek
Przepis dnia
  STRONA GŁÓWNA » Poradnikowo » Zdrowie
strony internetowe Radom

By starość była łatwiejsza...

2013-04-04 12:14:00

Utworzenie oddziałów geriatrycznych i zwiększenie liczby poradni oraz rozwój opieki długoterminowej postuluje wojewoda Jacek Kozłowski. To wnioski wypływające z raportu o sytuacji seniorów na MazowszuWedług prognoz Głównego Urzędu Statystycznego odsetek osób powyżej 65 roku życia wzrośnie w naszym kraju z 13,8 proc. do ponad 23 w roku 2035. Tymczasem Polska ma jeden z najniższych wśród państw europejskich wskaźnik łóżek geriatrycznych na liczbę mieszkańców – 9 na 100 tys. ludności (osiągniecie średniej europejskiej wymaga utworzenia 7,6 tys. miejsc). Potrzeby w zakresie liczby geriatrów należy ocenić na minimum 800 specjalistów, natomiast w zakresie liczby poradni geriatrycznych - na około 350. Mazowsze nie odbiega od średniej krajowej. W 2011 roku w województwie pracowało tylko 16 geriatrów. W związku z tym, leczeniem osób w podeszłym wieku zajmują się głównie lekarze innych specjalności.
Starzenie się społeczeństwa skłoniło władze województwa do przygotowania raportu „Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009-2011”. Dokument pokazuje, że złożoność spraw i problemów dotyczących seniorów powoduje konieczność współpracy wielu podmiotów i instytucji publicznych oraz niepublicznych, m.in. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, uczelni, szkół, policji, samorządów, organizacji społecznych i pozarządowych.
- Wojewoda Jacek Kozłowski wystąpi do odpowiednich organów o utworzenie i rozwój na terenie województwa mazowieckiego poradni i oddziałów geriatrycznych oraz psychogeriatrycznych – mówi Ivetta Biały, rzecznik prezydenta Radomia. - Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie geriatrii i chorób wewnętrznych przygotują, odzwierciedlający realne koszty, projekt wyceny świadczeń geriatrycznych i wystąpią z propozycją zmian do prezesa NFZ.
Wojewoda skieruje też do Ministerstwa Zdrowia listę usprawnień ochrony zdrowia seniorów poprzez m.in. tworzenie zespołów opieki nad chorymi powyżej 65 roku życia, uruchomienie dziennych oddziałów szpitalnych realizujących krótkotrwałą diagnostykę czy opracowanie programu zdrowotnego dotyczącego osób starszych. Istotne będzie również zapewnienie finansowania usług medycznych w domach pomocy społecznej w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku 77 gmin z Mazowsza, które nie świadczą swoim mieszkańcom usług opiekuńczych, wojewoda wystąpi o zorganizowanie tego typu pomocy.
- Dostosowanie do potrzeb seniorów struktury świadczeń zdrowotnych, zapewnienie kompleksowej opieki geriatrycznej, zintegrowanie z różnymi formami pomocy społecznej i aktywizacji może pozwolić na zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia szpitalne - uważa Elżbieta Nawrocka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia MUW.
Oprócz utrzymania liczby miejsc w domach pomocy społecznej należy również rozwijać model opieki dziennej - specjalistycznej pomocy pielęgniarskiej, psychologicznej oraz socjalnej w środowisku domowym. - Opieka dzienna jest rozwiązaniem mniej kosztownym, niż całodobowa. Przede wszystkim pozwala na częściowe funkcjonowanie osoby starszej w środowisku domowym. Raport wskazuje na potrzebę podnoszenia kompetencji kadry pomocy społecznej oraz realizację skierowanych do osób starszych programów, dotyczących profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, a także budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez angażowanie organizacji zrzeszających młodzież w działania na rzecz seniorów – tłumaczy Ivetta Biały.

Wśród działań na rzecz seniorów można wskazać Narodowy Program Zdrowia zakładający aktywizację fizyczną i społeczno-kulturalną osób starszych, odgrywające coraz większą rolę Uniwersytety Trzeciego Wieku czy też fora działające przy wojewodzie. Zainagurowana 14 listopada 2011 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim kampania „Bezpieczny senior” miała na celu przede wszystkim zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych oraz ochronę ich interesów, jako konsumentów.

nika

inne artykuły z działu:
jwk
jeszcze więcej kultury
RADOM I OKOLICE W MIGAWCE
Pogoda
PSY DO ADOPCJI
Elita czeka na dom
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73. 
Pies Mikado czeka na dom
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73.  
Kto pokocha Robina?
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73.  
Cwaniak - kundelek czeka na dom
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73.  


Copyright © 2012 serwis : Rekord24.pl Projekt i wykonanie: Interactive Fit.pl